Училищен живот на средното училище

Прием след завършено основно образование

HA BHIИMAHIIETO HA КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ЗА ПРИЕМ B CУ.,ЦAP СИМЕОН ВЕЛИКИ" СЛЕД ЗАВЪРШЕНО OCHOBHO OОБРАЗОВАНИЕ Записването

Прочети повече

Тържествено връчване на свидетелства за основно образование. Випуск 2022г.

АКТОВА ЗАЛА - СУ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" Тържествено връчване на свидетелства за основно образование. Випуск 2022г.

Прочети повече

50-ата Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика

Победителите в Националния конкурс за есе по физика Никола Кольов и Виктория Борисова от 10

Прочети повече

Физика, физици и околна среда

Ученици от нашето училище, под ръководството на г-жа Полина Градомирова-старши учител по физика и астрономия,

Прочети повече

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2021 Г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2021 Г.  НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОЛОЖАТ ПОПРАВИТЕЛНИ

Прочети повече