Училищни мероприятия на средното училище

За вечния Шекспир …

Учениците от двата осми класа проведоха открит урок на тема ,,Шекспир – вечен и
безкраен“ в Регионална библиотека ,,Михалаки Георгиев“ – Видин. Г-жа Татяна
Николова ги запозна с интересни факти от живота и творчеството на гениалния творец,
провокира ги да търсят неговите послания към бъдещето. Изведени бяха универсалните
идеи на твореца за любовта, приятелството и вечното съмнение и колебание на
човешкия дух. Учениците четоха избрани моменти от трагедията ,,Хамлет“ и някои
сонети на английски и български език.