Училищни мероприятия на средното училище

Симулативен съдебен процес с ученици от СУ „Цар Симеон Велики“ гр.Видин

В Окръжен съд – Видин се проведе „Ден на отворените врати“ със специалното участие на единадесетокласници от СУ „Цар Симеон Велики“ гр.Видин.

„Денят на отворените врати“ е част от информационната кампания на висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.

Учениците разиграха симулативен процес по зададен казус пред свои връстници, учители, магистрати, граждани и журналисти. Интересният казус за извършено убийство по непредпазливост след употреба на наркотици, впечатляващите становища на вещите лица, добре издържаните пледоарии и неочакваният край, държаха публиката в очакване на последната дума на съда. На тайното съвещание, единодушно с 5 гласа „невинен“, съдебния състав оправда подсъдимия. Присъдата прочете съдия Елена Русева, а след финалната й реплика, съдебната зала бе озвучена от бурните аплодисменти на всички присъстващи.

Разиграването на симулацията бе с цел да формира правилни разбирания за естеството, обхвата и сложността на съдебната дейност. Влизайки в ролите на съдии, прокурори, адвокати и вещи лица, учениците се докаснаха до съдебния процес „отвътре“, като възможен начин да разберат отговорността, която носи всеки един участник в него.

Възпитаниците от 11а и 11б клас се представиха блестящо с поставената задача и я определиха като изключително интересна, полезна и вълнуваща. Зад успешното и реализиране стоят два месеца, в които благодарение на г-жа Галя Момчилова, учениците участваха във всички организирани от съда лекции и срещи по Образоветелната програма на  ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдия Илия Илиев – председател на Окръжен съд – Видин поздрави всеки един участник за положения труд, реалистично представяне, професионално изпълнената задача и проявеното уважение към институцията. Магистрата благодари и на г-жа Галя Момчилова за труда и високия професионализъм.

Младши съдия Весислав Генов, под чието ръководство се подготвиха учениците за симулацията, с удоволствие и благодарност връчи на участниците удостоверения и награди предоставени от ВСС.