Последни новини от училището
Кои сме ние и какво предлагаме

Историята започва през 1850 г., когато стремежът към светска просвета във Видин намира своя израз в откриването на начално училище, което постепенно става класно.

На 11 май 1882 г. четирикласното училище е провъзгласено за пълна реална гимназия – “Скобелева реална гимназия”.

Възпитаникът на Видинската гимназия проф . Александър Цанков, министър председател на България,е основен инициатор за построяването на сграда, която да бъде устроена по подобие на английските училищни сгради. Основният камък е положен през август 1925 г., а първите ученици започват да се обучават в нея на 11 юни 1931 г.

СУ “Цар Симеон Велики” е наследник на първото средно училище в града, в чиято сграда се помещава и днес. Високото качество на обучение се осъществява чрез профилираната подготовка, която е въведена в училището от 1968 година. СУ “Цар Симеон Велики” е наследник на първото средно училище в града, в чиято сграда се помещава и днес.

През 1994/1995 учебна година е открита единствената в региона хуманитарна паралелка с интензивно изучаване на английски език с прием след VІІ клас. За учебната 1997/1998 година е разкрита и първата паралелка с профил “Информатика”.

Днешният облик на училището е свързан с изучаването на информационните технологии. Паралелките с профил “Технологичен” са разкрити през 2003/2004 учебна година.

Прием

Срок: 7-15 юни 2021 г.
Място: СУ „Цар Симеон Велики“, канцелария
Време: всеки делничен ден от 13.30 до 17.30 ч.
Необходими документи:
Заявление по образец на училището.
Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
Акт за раждане на детето – копие

Балообразуване 
от външно оценяване:
– по български език и литература х 3
– по математика х 1
– от свидетелство за основно образование (оценките приравнени в точки)
– по български език и литература х 1
– по история и цивилизация х 1

Иновативно училище

От учебната 2017/18г. СУ „Цар Симеон Велики“ има статут на иновативно училище
На основание Решение № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, СУ „Цар Симеон Велики“ получи статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира е свързан с интегриране на екологични знания в учебното съдържания по учебни предмети в начален етап.

Административни услуги

Документи

Учебни планове

Учебните планове за всяка паралелка може да видите

Бюджет

Годишен бюджет на Средно училище "Цар Симеон Велики"

Профил на купувача