Училищни мероприятия на средното училище

В периода от 31 май до 1 юни младите еколози от клуб „Еко герои“ участваха в Международен екологичен форум „Сребърна 2024“ в гр. Силистра. Ученическият еко екип през първия ден на форума презентира своите постери и плакати на тема: „Пчелите са в нашите сърца“, след което всички участници във форума посетиха и разгледаха Биосферен парк „Сребърна“. Вторият ден премина в публична защита на проекти, като нашият еко екип бе красноречив и убедителен в представянето на презентацията и видеофилма, създадени от самите тях. Във форума взеха участие ученици от две възрастови групи. Във възрастовата група от 8-12 клас се състезаваха 20 екипа, където нашите еко герои бяха отличени с грамоти и поздравителен адрес.