Училищни мероприятия на средното училище

Записване в първи клас за учебната 2024-2025 г.

В прикачения файл може да намерите инфорация за необходимите документи за записване в първи клас, както и фиктивните номера на приетите на първо класиране ученици.

Прием в първи клас 2024/2025