admin

50-ата Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика

Победителите в Националния конкурс за есе по физика Никола Кольов и Виктория Борисова от 10 клас в екип, също и Александра Иванова от 9 клас, под научното ръководство на г-жа Полина Градомирова,  разработиха проекти по физика, с които взеха участие в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на 50-ата Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика. …

50-ата Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика Read More »

Физика, физици и околна среда

Ученици от нашето училище, под ръководството на г-жа Полина Градомирова-старши учител по физика и астрономия, взеха участие в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕТА НА ТЕМА: „ФИЗИКА, ФИЗИЦИ И ОКОЛНА СРЕДА“, проведен от Съюз на Физиците в България. В конкурса за есе тази година участваха общо 6 ученици с 6 есета: Виктория Борисова, Никола Кольов, Мария Тутунджиу, …

Физика, физици и околна среда Read More »

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2021 Г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2021 Г.  НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОЛОЖАТ ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ  Съдържание на изпитите: Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за класа и за съответния вид подготовка. Форматът на поправителните  изпити е съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 – 5 …

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2021 Г. Read More »

Ученическа униформа

Ученическа униформа от следващата 2022/2023 учебна година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, След отправено предложение от Обществения съвет към училището (на основание чл. 269, ал.1, т. 2 от ЗПУО), и съвместното обсъждане с ръководството и Педагогическия съвет се взе решение от следващата 2022/2023 учебна година да се въведе задължително ученическо облекло/униформа. Допълнение към правилника за дейността …

Ученическа униформа Read More »

Подкрепа за успех

НА 24 ЮНИ 2022 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ФОРУМ ЗА ОТЧИТАНЕ НА Дейност 8 – междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011- 0001 „Подкрепа за успех“. Работата на СУ „Цар Симеон Велики“ по проекта беше осъществена през 2 учебни години – 2019-2020 и 2020-2021. Бяха създадени общо 20 групи за допълнителна работа за преодоляване на пропуски в …

Подкрепа за успех Read More »

Конкурс „Мечтите на Венци Станев“.

Завърши второто издание на конкурса „Мечтите на Венци Станев“. Той е иницииран от семейството му и отразява вярата на дългогодишния директор на СУ „Цар Симеон Велики“ в предоставянето на възможност на децата на Видин да развиват своите таланти, да срещат нови светове, да носят със себе си духа на своето училище, своя роден град и …

Конкурс „Мечтите на Венци Станев“. Read More »