СУ "Цар Симеон Велики"

Последни новини

A+ R A-

За нас

Историята започва през 1850 г., когато стремежът към светска просвета във Видин намира своя израз в откриването на начално училище, което постепенно става класно.

На 11 май 1882 г. четирикласното училище е провъзгласено за пълна реална гимназия – “Скобелева реална гимназия”.

Възпитаникът на Видинската гимназия проф . Александър Цанков, министър председател на България, е основен инициатор за построяването на сграда, която да бъде устроена по подобие на английските училищни сгради. Основният камък е положен през август 1925 г., а първите ученици започват да се обучават в нея на 11 юни 1931 г.

СУ “Цар Симеон Велики” е наследник на първото средно училище в града, в чиято сграда се помещава и днес.

Високото качество на обучение се осъществява чрез профилираната подготовка, която е въведена в училището от 1968 година.

СУ “Цар Симеон Велики” е наследник на първото средно училище в града, в чиято сграда се помещава и днес.

През 1994/1995 учебна година е открита единствената в региона хуманитарна паралелка с интензивно изучаване на английски език с прием след VІІ клас. За учебната 1997/1998 година е разкрита и първата паралелка с профил “Информатика”.

Днешният облик на училището е свързан с изучаването на информационните технологии. Паралелките с профил “Технологичен” са разкрити през 2003/2004 учебна година.

НАШАТА МИСИЯ

• Да стимулира личностното израстване и самоутвърждаване на учениците, като изгражда у тях гражданска позиция
• Да усъвършенства и разгръща личния потенциал на учениците на базата на индивидуални качества, ресурси и интереси
• Да работи за повишаване стойността на средното образование в такива области като умения за общуване, за анализ, за работа в екип, за презентационни умения.

АКО искате да владеете езика и комуникацията на ХХІ век,
АКО желаете да сте уверена и конкурентноспособна личност, която може да учи през целия живот,
АКО смятате че трябва да имате гражданска позиция

ЕЛАТЕ В БЪДЕЩЕТО С НАС!


ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ С:

• 135 годишна традиция
• 42 паралелки
• 64 квалифицирани преподаватели
• 24-часов контролиран достъп до интернет
• подготовка за изпитите SAT и TOEFEL

Учебници 2016/2017

Учебниците за учебната 2016/2017г. за учениците от I до VII кл. сепредоставят безплатно от... Read more

коментари (0) Hits:40263

СУ "Цар Симеон Велики"
Видин 3700
ул. "Търговска" №6
mail: csv_vidin@mail.bg
Венцислав Станев - Директор    тел.   094/606080
Светломира Пешева - ПДУД        тел.   094/600223
Ирена Гъркова - ПДУД                  тел.   094/600223


тел. 094/600221 вътрешни:
11-Технически изпълнител;
12-Човешки ресурси;
13-Директор
14-Касиер
15-Охрана
16-Счетоводство
17-Учителска стая
18-Координатор/факс
19-Приемна родители
20-Чистачки
21-Библиотека
22-Домакин
23-Компютърен кабинет
24-Педагогически съветник
25-Майстори
26-Помощник директори