Училищни мероприятия на средното училище

Трансформиране на творчески идеи в практически проекти

СУ „Цар Симеон Велики“- домакин на регионален форум за иновации 

В периода от 10.04.2024 до 12.04.2024 г. нашето училище беше домакин на две важни събития по НП „Иновации в действие“.  

Основното събитие беше Регионален форум за иновации в образованието на тема „Трансформиране на творчески идеи в практически проекти“, който се осъществява по Модул 2 на НП „Иновации в действие“, администрирана от Министерство на образование и науката. Организатор на форума беше РУО-Видин, а 30 училища от областите Враца, Монтана, Плевен, Ловеч и Видин представиха своите иновативни практики. 

Наши гости бяха д-р Емилия Лазарова- заместник-министър на образованието, г-жа Илияна Славова- главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН , г-н Борис Шейнин – началник на отдел „Училищна мрежа в страната“, г-н Пламен Георгиев- специалист в отдел „Училищна мрежа в страната“, д-р Цветан Ценков- кмет на община Видин, д-р Ани Арутюнян- заместник областен управител на област Видин, г-жа Веселка Асенова- началник на РУО гр. Видин, експерти от Регионалните управления на образованието от участващите области. 

Тридневното образователно събитие започна с рецитал „Балада за България“- приветствие към гостите от ученици от гимназиален етап. Представянето на иновативните практики на участващите училища беше разпределено в рамките на дните на Форума, като беше предвидено и време за запознаване с културно-историческите забележителности на града ни, за което се бяха погрижили ученици от профил „Хуманитарни науки“ на СУ „Цар Симеон Велики“. 

В училището се проведе и партньорска среща по Модул 1 на НП “Иновации в действие“. Наши партньори бяха Средно училище „Цветан Радославов“- гр. Свищов, което е иновативно, СУ „“Св. св. Кирил и Методий“- гр. Брегово и НУИнж. Георги Иванов Вълков– гр. Луковит. По време на срещата участниците наблюдаваха интердисциплинарен урок с интегрирано учебно съдържание на тема „Движение и сили“, проведен с ученици в шести клас, участваха в работни срещи и дискусии и се запознаха с иновативни практики, представени на Регионалния форум.