Училищни мероприятия на средното училище

Световен ден на водата

Световен ден на водата – 22 март 

Ученици от 5 – 12 клас взеха участие в конкурс в три категории, посветен на Световния ден на водата – 22 март. Конкурсът е организиран от Областна администрация Видин, Асоциация по ВиК – Видин. Целите на конкурса са да развие таланта, въображението и умението на младите творци, докато осмислят значението на водата ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА. 

Учениците от СУ „Цар Симеон Велики“ – Видин имат номинации във всяка от категориите – рисунка, есе и фотография. 

НОМИНИРАНИ УЧАСТНИЦИ 

КАТЕГОРИЯ „ФОТОГРАФИЯ“ 

8.-10. клас 

1 място: Симона Славова – 15 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин 

11.-12. клас 

1 място: Антония Томова – 17 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин 

2 място: Елинор Андреева – 17 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин 

3 място: Никола Кольов – 19 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин 

КАТЕГОРИЯ „Рисунка“ 

Лора Гергова Тошева – 10 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин 

КАТЕГОРИЯ „ЕСЕ“ 

8.-10. клас 

1 място: Мартин Василев – 16 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин