Училищни мероприятия на средното училище

Връчване на свидетелствта за основно образование на випуск 2023