Училищни мероприятия на средното училище

Симулативен съдебен процес с ученици от 11 а клас

На 1 юни в Административен съд-Видин, Съдебна зала №2, се проведе
симулативен съдебен процес с ученици от 11 а клас на СУ „Цар Симеон
Велики“ – гр.Видин.
Делото бе образувано по жалба на Николай Ангелов, чрез пълномощник
адв. Калоян Чортанов против решение на Комисията за защита от
дискриминация, в частта с която е установено, че по отношение на
жалбоподателя Николай Ангелов не е извършена дискриминация по
смисъла на чл.4, ал.1  от ЗЗДискриминация.
С ентусиазъм и вдъхновение, с увереност и непоколебимост, учениците
влязоха в своите роли. „Човекът под тогата“ – съдия Ивана Богданова,
съдебен секретар-Марина Станчева, жалбоподате Николай Ангелов  и
адвокат Калоян Чортанов, за ответната страна-юрисконсулт Магдалена
Иванова,  заинтересованите страни – Виктория Славчева и адвокат
Анастасия Стоянович, Тихомир Георгиев,  Христина Георгиева  и адвокат
Кирил Янев, Виктор Теодосиев, Здравко Златков, Даниел Борисов и Изабела
Тодорова  и адвокат Виктор Величков, свидетели: Рамона Ангелова,
Александра Тодорова, Деан Димитров и Александра Петкова, вещо лице –
Биляна Димитрова, журналист – Симеон Веселинов и съдебен PR – Ивон
Ваньова.
Целта на инициативата бе да формира правилни разбирания за естеството,
обхвата и сложността на съдебната дейност и да повишават правната
култура на учениците. Видно от резултата тя е напълно успешна.
В рамките на месец и в изпълнение на Образователната програма на ВСС,
възпитаниците от 11 а клас на СУ „Цар Симеон Велики“ – гр.Видин опознаха
в детайли работата на съдията и съдебния служител, както и отношенията
им с другите участници в съдебния процес – граждани, адвокати, вещи лица
и др. Това им помогна да разберат значението и отговорността, която носи
всеки един от тях и спомогна за изключително им представяне в
симулативния  процес.
Екипът на Административен съд-Видин благодари на учениците за
отговорното отношение към поставената задача, прекрасното представяне
и проявеното уважение към институцията. Респект към техния
преподавател по гражданско образование – г-жа Галя Момчилова за
усърдния труд и висок професионализъм.