Училищни мероприятия на средното училище

История на науката

Достойно и блестящо бе представянето на Георги Стоянов и Преслав Живов от VIIIБ клас на XIV Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, проведено в гр. Димитровград. Темата на тазгодишното състезание бе „История на науката“, в което взеха участие 60 ученика от V до IX клас. Учениците бяха разпределени в 10 отбора на случаен принцип, като първия ден се проведе теоретичен кръг, а втория експериментален. Националната комисия беше подготвила задачи от различни области като химия, биология и физика, предизвиквайки участниците да решават реални проблеми. Георги и неговият отбор заеха престижното 6 място за страната само  на 3 точки от първия. Преслав и неговият отбор „Естествоизпитателите“ се класираха на второ място и бяха с медали.