Иновативно училище Цар Симеон Велики

СУ „Цар Симеон Велики“- домакин на партньорска среща по НП „Иновации в действие“

В периода 3. – 5. май 2023 г. училището ни е домакин на партньорска среща по НП „Иновации в действие“. Наши гости са учители и ученици от 68. СУ „Никола Обрешков“- гр. София, ОУ „Васил Левски“- с. Караджово, общ. Садово и СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Якоруда.

НП „Иновации в действие“ предоставя възможност за осъществяване на мобилности- партньорски срещи, между иновативни и неиновативни училища чрез посещения на място. По време на съвместните срещи се представят и наблюдават  въведените от училищата иновации, работи се по съвместни продукти, провеждат се дискусии.

В първия ден от партньорската среща СУ „Цар Симеон Велики“ представи своята иновация- използване на образователните решения на LEGO®EDUCATION- конструктори и Skratch- програма за програмиране, в мултидисциплинарни уроци с проектно- и проблемно-базирана концепция в направление STEAM.

През втория и третия ден от срещата програмата предвижда наблюдение на уроци, занимания по интереси и изработване на съвместни продукти.