Училищни мероприятия на средното училище

Лауреатско звание за Ради Ивов Асенов

Лауреатско звание за Ради Ивов Асенов от олимпиадата по история и цивилизации в Свиленград

От 28 до 30 април 2023 г. в гр. Свиленград се проведе Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации. Във възрастова група XII клас област Видин беше представена от Ради Ивов Асенов, ученик от 12а клас. На първия етап от олимпиадата постигна оценка Отличен (6,00), с което се класира за втория кръг– индивидуално събеседване с членовете на Националната комисия. Ради се представи блестящо и се класира сред първите в своята възрастова група с крайни оценки Отличен (6,00), за което му беше присъдено лауреатско звание.