Училищни мероприятия на средното училище

„Съдебната власт – информиран избор

Стартира Образователната програма „Съдебната власт – информиран
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в

Административен съд – Видин за 2023година

На 4 май стартира първото занятие по Образователната програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”. Превърналото се в традиция, посещение на
ученици в Административен съд – Видин, и тази година предизвика
засилен интерес.
Специални гости на инициативата бяха ученици от 11б и 11в клас на
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин, заедно с г-жа Галя Момчилова,
преподавател по Гражданско образование. Аудиторията бе запозната с
концепцията на образователната програма, със споразумението между
Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, както
и с темите, включени в програмата на Административен съд – Видин.
След това учениците се срещнаха и с първия си лектор – съдия
Николай Витков. Дискусията по темата „Съдебната система в Република
България” предизвика интерес, поради което тя продължи повече от
предвиденото време. Съдия Витков обясни на достъпен за възрастта начин,
каква е структурата на съдебната система, какво е разделението на
властите според Конституцията на Република България, къде е мястото на
Върховния административен съд и административните съдилища като част
от съдебната система.
Желаещите ученици, заеха местата на съдиите в съдебната зала и се
снимаха със съдийски тоги.
В края на лекцията, съдия Витков благодари на всички за участието,
и сподели, че целите на тези инициативи са да предизвикат интереса на

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВИДИН

3700 Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3
тел./факс 094/626363, acvidin@acvidin.org

младите хора към правото и уважение към институциите.
Всички участници в програмата получиха образователни материали,
Конституции и удостоверения, осигурени от Висшия съдебен съвет.
Следващата среща ще се състои на 18.05.2023 от 13.10ч. с лектор
съдия Биляна Панталеева-Кайзерова на тема „Професия Съдия“.