Училищни мероприятия на средното училище

Пролетно математическо състезание

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе в ППМГ “Екзарх Антим I” 

Регламента за участиеще намерите Тук

Заявление за участие и Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие ТУК