Училищни мероприятия на средното училище

Откриване на два хуманитарни къта

С получена максимално финансиране по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ бяха открити два хуманитарни къта в СУ “Цар Симеон Велики” Хуманитарния кът, който е за учениците от – 5-7 клас, е оборудван с ергономични маси, които са подредени в два кръга и дават възможност за групова работа. При учениците от 8 до 12 клас хуманитарният кът е оборудван, разбира се, по-академично – със столове, които са с маси.” В хуманитарния кът за по-големите ученици вече се проведе и първо събитие – дискусия за ролята на Русия в края на 20 век, в която гост беше преподавателят в Софийския университет проф. Веселин Янчев. Преди това той изнесе лекция пред ученици на тема “Търновската конституция”.