Училищни мероприятия на средното училище

Прием на ученици в първи клас 2024/2025

График на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в първи клас на основни и средни училища в община Видин за учебната 2024/2025 година

Прием 1 клас 2024_2025