Прием за
първи клас

Прием в първи клас
за учебната 2022-2023 година

Списък на класираните ученици в I клас за учебната 2022_2023 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Средно училище „Цар Симеон Велики“ – Видин обявява 72 места за прием в първи клас в три паралелки.

Графикът на дейностите с всички срокове е утвърден със заповед на кмета на община Видин.

Кампанията за подаване на документи за класиране в първи клас за учебната 2022-2023 година започва на 3 май 2022 г.

Заявление за участие в класирането, както и приложимите към него документи можете да подавате он-лайн по всяко време или на място в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.

График на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в първи клас на основни и средни училища в община Видин за учебната 2022/2023 година

Дейност

Период

1.

Подаване на заявления за постъпване в първи клас на  учебните заведения

От 03.05.2022 г. – 03.06.2022 г. вкл.

2.

Обявяване  на резултатите с приетите деца от първо класиране  на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение

На 10.06.2022 г.

3.

Записване  на приетите деца  на първо класиране  в съответното учебно заведение.

От 13.06.2022 г.-21.06.2022г. вкл.

3.1

Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след първо класиране.

От 22.06.2022 г. – 24.06.2022 г. вкл.

4.

Подаване на заявление за участие във  второ класиране  на некласираните и  некандидатствали до момента  на второто класиране деца

От 27.06.2022 г. – 30.06.2022 г. вкл.

5.

Обявяване  на резултатите с приетите деца от второ класиране

На 06.07.2022 г.

6.

Записване на приетите деца от второ класиране в съответното учебно заведение.

От 07.07. 2022 г. – 13.07.2022 г. вкл.

6.1

Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след второ класиране.

От 14.07.2022 г. – 18.07.2022 г. вкл.

7.

Обявяване на останалите свободни места след второ класиране

На 19.07.2022 г.

Заповедта може да видите ТУК

Основните критерии за класиране са установени с наредба на министъра на образованието и науката и могат да бъдат изтеглени от ТУК

Района на СУ “Цар Симеон Велики” към Системата за прием в първи клас в общинските основи и средни училища може да видите ТУК

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година изтеглете от ТУК 

Благодарим Ви, че избрахте СУ „Цар Симеон Велики“!