Прием за
първи клас

Прием в първи клас
за учебната 2024-2025 година

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Кампанията за подаване на документи за класиране в първи клас за учебната 2024-2025 година започва на 7 май 2024 г. и ще продължи до 31 май 2024 г. включително.

         Заявление за участие в класирането, както и приложимите към него документи можете да подавате он-лайн по всяко време или на място в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. На 17 май и на 20 май канцеларията ще работи от 14.00 до 17.00 ч. поради провеждане на държавните зрелостни изпити.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

      1.     ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ – ТУК

 2.     ДОКУМЕНТ ЗА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

 3.     СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ СУ «ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ», ЧЕ ДРУГО ДЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВОТО ДО 12-Г. ВЪЗРАСТ

      СЕ ОБУЧАВА В УЧИЛИЩЕТО – ТУК

       4.     СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, ЧЕ ДЕТЕТО ПОСЕЩАВА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

  5.  ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДОКАЗВАТ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ.

График на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в първи клас на основни и средни училища в община Видин за учебната 2024/2025 година

Дейност

Период

1.

Подаване на заявления за постъпване в първи клас на учебните заведения

От 07.05.2024 г. – 31.05.2024 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите деца от първо класиране на интернет страницата за прием и на видно място в съответното учебно заведение

На 5.06.2024 г. вкл.

3.

Записване на приетите деца на първо класиране в съответното учебно заведение.

От 06.06.2024 г.-14.06.2024г. вкл.

3.1

Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след първо класиране.

От 17.06.2024 г. – 18.06.2024г. вкл.

4.

Подаване на заявление за участие във второ класиране на некласираните и некандидатствали до момента на второто класиране деца

От 19.06.2024 г. – 24.06.2024 г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите деца от второ класиране на интернет страницата за прием и на видно място в съответното учебно заведение

На 26.06.2024 г.

6.

Записване на приетите деца от второ класиране в съответното учебно заведение

до 01.07.2024 г. вкл.

6.1

Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след второ класиране.

От 02.07.2024 г. – 03.07.2024 г. вкл.

7.

Обявяване на останалите свободни места след второ класиране

На 04.07.2024 г.

   

Заповедта може да видите ТУК

Анализ на училищната мрежа за учебната 2024-2025 година може да видите ТУК

Основните критерии за класиране са установени с наредба на министъра на образованието и науката и могат да бъдат изтеглени от ТУК

Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община Видин от ТУК

Района на СУ “Цар Симеон Велики” към Системата за прием в първи клас в общинските основи и средни училища може да видите ТУК

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година изтеглете от ТУК 

Благодарим Ви, че избрахте СУ „Цар Симеон Велики“!