Училищни мероприятия на средното училище

Международен екологичен форум „Сребърна 2023“

В периода от 2 до 3 юни младите еколози от клуб „Еко герои“ участваха в Международен екологичен форум „Сребърна 2023“ в гр. Силистра. Ученическият еко екип през първия ден на форума презентира своите постери и плакати на тема: „Не на насилието към животните“, след което всички участници във форума посетиха и разгледаха Поддържан резерват „Сребърна“. Вторият ден премина в публична защита на проекти, като нашият еко екип бе красноречив и убедителен в представянето на презентацията и видеофилма, създадени от самите тях.