Училищни мероприятия на средното училище

Клуб ” Литература и театър”

Учениците от клуб ” Литература и театър”, с ръководител г-жа Галя Спасова, поздравиха гости, родители и свои съученици с театрална постановка “Радини вълнения”, по случай 1-ви юни.