Училищни мероприятия на средното училище

Стъпала на знанието

Връчване на грамоти за отлично представяне на Националното състезание по български език и литература “Стъпала на знанието”. 

Госпожа Гъркова връчи грамотите на Изабелл Иванова от 5 клас; Ирена Илиева, Констанса Маринова и Даниела Николова от 6 клас; Анна Русева, Виктория Ванчева, Даная Добриславова, Ирен Цветанова, Стефани Димитрова, Кети Данова, Ивайла  Кръстева,  Дара Младенова от 7 клас и Ивана Богданова от 11 клас.