Иновативно училище Цар Симеон Велики

Умения за иновации в образованието

„ЛЕГОритъм“ и Национална конференция

„Умения за иновации в образованието“

СУ „Цар Симеон Велики“ е едно от първите училища в страната, внедрило LEGO® Education още през 2021г. Екип от училището получи покана да представи проекта „ЛЕГОритъм“ на  Национална конференция „Умения за иновации в образованието“, организирана от Център за творческо обучение. По време на панелна дискусия “Учене чрез игра с LEGO® Education” се разгледа прилагането на LEGO® Education на практика и какви възможности и предизвикателства се появяват при промяна на модела на обучение.

Конференцията се проведе на 24 и 25 ноември 2023 г. в гр. София в Интер Експо Център. Програмата на събитието включваше пленарни сесии с български и чуждестранни специалисти, работилници, презентации и лекции с фокус върху практически дейности и споделяне на добри практики от България и чужбина.

Събитието, в което се включиха над 250 образователни специалисти, предостави възможност за диалог и обмен на добри практики в развитието на ключови умения на учители и ученици с подкрепата на технологиите и иновативни методи на преподаване.