Училищни мероприятия на средното училище

Световно кафене

,,Световно кафене“ за Деня на християнското семейство

Група ученици взе участие в обществена дискусия по метода ,,Световно кафене“,
организирана от Народно читалище ,,Цвят 1870“ и Видинската митрополия. Темата бе
,,Семейството и младежта днес“, а поводът – Денят на християнското семейство.
Десетокласниците дискутираха с ученици от други видински училища, с представители
на институции и духовници.