Иновативно училище Цар Симеон Велики

Световен ден на водата

22 март – Световният ден на водата. Той се чества всяка година на тази дата, за да привлече публичното внимание към значението, съхраняването и устойчивото управление на питейната вода.        Поради тази причина учениците от 4.в и 4.г клас се обединиха около идеята да посветят своите мисли, действия и усилия, свързани с темите: „Пестеливо ползване на водата вкъщи. Тв оето участие е важно!“,  „Опазване на водата в природата“

Под ръководството на класните ръководители г-жа Йорданова и г-жа Трифонова децата посветиха седмицата от 19.03-22.03.2019г. на водата. От презентациите -“Да опазим водата чиста”, “Замърсяване на водата”, те научиха, че водата е най-ценния ресурс на Земята и трябва да бъде опазвана и пестена, да се използва рационално. Учениците, изработиха постери, макети и табла посветени на Световния ден на водата. Споделиха посланията си за опазване на водата на планетата Земя и идеи как да пестят вода у дома.

Да пестим вода – всеки един от нас може да го направи! Има много начини, чрез които да съхраним този ценен ресурс и всички те зависят от нас!