Иновативно училище Цар Симеон Велики

Планетата земя – наш дом

Конкурс за есе на тема: “Планетата Земя  – наш дом” се проведе в IV – Г клас. Участие взеха всички ученици,  като в есетата си описаха, с какво е уникална нашата планета, какви грижи трябва да се полагат за екологичното бъдеще, изразиха лично емоционално отношение и мисли за приноса на всеки в живота на “Космическия ни дом”.

Комисия от ученици и г – жа Камелия Трифонова излъчиха победителите в конкурса.

На първо място се класираха: Вяра Веселинова и Преслав Живов. На второ: Емма Светославова и Симона Динова. На трето място: Савина Станимирова и Никола Богомилов.