Училищни мероприятия на средното училище

Стипендия втори срок

Уважаеми ученици,

Уведомяваме Ви , че до  01.03.2024 г. можете да подавате заявления за стипендия за втория срок на учебната 2023/2024 година. Попълнените и заверени с подпис документи се подават от ученика или неговия родител /настойник в канцеларията на училището в рамките на определения срок .  Правилата, както и заявленията–декларации за различните видове стипендии са публикувани и са на разположение на интернет страницата на училището /https://csv-vidin.eu/dokumenti/

Декларациите могат да бъдат изтеглени и от следните бутони:

Заявление за стипендия -отличен успех 2 СРОК

Заявление за стипендия -подпомагане достъпа до образование 2 СРОК

Заявление за стипендия-ученици без родители 2 СРОК

Заявление за стипендия-ученици с трайни увреждания 2 СРОК