Училищни мероприятия на средното училище

Съобщение за изпити

Графика за полагане на изпити за определяне на годишна оценка /самостоятелна форма/ може да видите във прикачения файл.

Изпити януарска сесия