Прием след
седми клас

Важно за Вас!

Записване на приетите на първо класиране ученици в осми клас

Държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2024/2025 г. в област Видин

График за дейностите по приемането на учениците в VІІІ клас в pdf

Училищна комисия по прием на документи

За повече информация свързана с приема в нашето училище моля разгледайте презентацията ТУК.