Прием след
седми клас

Важно за Вас!

График за дейностите по приемането на учениците в VІІІ клас

Училищна комисия по прием на документи

За повече информация свързана с приема в нашето училище моля разгледайте презентацията ТУК.