Състезание по краснопис

Състезание по краснопис

В празничната седмица честването на 140 години СУ ,,Цар Симеон Велики” с участието на второкласници, включи с голям успех и състезание по краснопис. Второкласниците се представиха отлично. Всички работиха съвестно и показаха прекрасни ръкописи на текст за живота на Цар Симеон Велики. В общата изложба втори ,,а“ клас участва с 10 първи места и 8 отлични работи, а останалите втори класове имат призови места 1, 2 и 3 и допълнителни, старателно изработени работни листове.