Доц. д-р Цветелина Паунска

Доц. д-р Цветелина Паунска

По повод 140-годишнината на Видинската гимназия гост на училището бе
доц. д-р Цветелина Паунска – преподавател по физика в СУ „Климент

Охридски“, която проведе среща с ученици от гимназиален етап на 10 май
2022 г. По време на срещата г-жа Паунска представи възможностите за
обучение във Физико-химическия факултет на университета, съвремените
спецалности и перспективите за бъдеща реализация на студентите от
факултета.