Училищни мероприятия на средното училище

Първа медицинска помощ и взаимопомощ

На 23 ноември 2022 г. се проведе съвместно обучение на участници от клуб „Еко героис ръководител Ирена Борисова с доброволци от БМЧК – Видин по тема: „Първа медицинска помощ и взаимопомощ“. Младите доброволци от БМЧК демонстрираха по много интересен начин как се оказва първа долекарска помощ в случай на инциденти. Учениците от екоклуба се включиха активно във всички дейности и демонстрации по време на обучението. Всичко, което видяха и научиха младите еколози, допринесе за изграждането на умения, които ще им помогнат успешно в случай на инциденти или по време на бедствия.