Училищни мероприятия на средното училище

Откриване на учебната 2022/2023 г.