Училищни мероприятия на средното училище

50-ата Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика

Победителите в Националния конкурс за есе по физика Никола Кольов и Виктория Борисова от 10 клас в екип, също и Александра Иванова от 9 клас, под научното ръководство на г-жа Полина Градомирова,  разработиха проекти по физика, с които взеха участие в МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на 50-ата Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика.

Учениците се представиха прекрасно и достойно защитиха името на училището ни СУ “Цар Симеон Велики“! Благодарим Ви! Гордеем се с Вашите постижения!

За участието си в конференцията по физика, учениците получиха сертификати за участие от Съюза на физиците в България, грамоти от г-жа Ирена Гъркова – директор на СУ “Цар Симеон Велики“ и благодарствени писма до родителите.