Откриване на СТЕМ център

Откриване на СТЕМ център

Интердисциплинарност, учене чрез правене и развиване на уменията на 21-ви век с фокус STEAM* дисциплините са основните идеи, заложени при създаването на новото образователно пространство в СУ "Цар Симеон Велики". Образователният център беше тържествено открит от г-жа Ирена Гъркова- директор на училището, на 11-ти май, когато Видинската гимназия отбеляза 140 години от своето създаване. Обзавеждането, както и част от оборудването- LEGO образователните решения, са изцяло реализирани със средства от бюджета на училището. Всички дигитални технологии са получени по различни национални програми. Центърът за интердисциплинарно учене чрез правене е стимулираща образователна среда, която училището подарява на своите ученици, за да могат днес да се подготвят да решават проблемите на утрешния ден. Честит празник! *STEAM (от англ. ез)- наука, технология, инженерство, изкуства, математика