Училищни мероприятия на средното училище

Конкурс “Мечтите на Венци Станев”

Ежегодния математически конкурс “Мечтите на Венци Станев” ще се проведе в СУ “Цар Симеон Велики”  при следния реламент:

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на математическо състезание
от конкурса „Мечтите на Венци Станев“

Дата на провеждане – 26 май 2022 г.
Час на провеждане – 14.00 ч.
Място на провеждане – Актова зала на СУ „Цар Симеон Велики“
Времетраене – 120 мин.
Право на участие – ученици от 10 и 11 клас на средните училища
Награди:
– ПЪРВО място – посещение на Европейските институции в
Брюксел на ученика и неговия учител по математика
– всички участници получават грамоти
Резултатите от състезанието се обявяват до 5 работни дни след
провеждането му на сайта на СУ „Цар Симеон Велики“
csv-vidin.eu
Награждаването ще се състои на 3 юни 2022 г. от 14.00 часа в
Актовата зала на СУ „Цар Симеон Велики“.