Иновативно училище Цар Симеон Велики

Заедно можем повече

Четвъртокласниците от „б“ паралелка, посещаващи  клуб “Любознайко“ разработиха своите еко проекти на тема „ Природни паркове в България“,  “Природни резервати в България“, „Защитени местности в България“ и „Еко календар“, с помощта на информационните технологии.

Под вещото ръководство на г-жа Кръстева и наставленията на началният си учител учениците въз основа на поставени предварително критерии изготвиха свои презентации и така усвоиха нови за тях умения –изготвяне на продукт чрез Microsoft PowerPoint  и  Microsoft Publisher. Радостта от първите изготвени презентации и календари бе голяма.

Любознайковците нетърпеливо очакваха деня,  в който представиха своите продукти пред всички свои съученици и разказаха какво са научили по поставената еко тема.