135 годишният юбилей на Видинската гимназия

На 11 май 2017 г. бе честван 135-годишният юбилей на Видинската гимназия, създадена през 1882 г., като трикласното училище /което води началото си от 1850 г./ е преобразувано в четирикласно и получава името Скобелева гимназия.

На юбилея бяха посветени редица училищни прояви, в които се включиха ученици от цялото училище.

В деня на честването бяха открити две постоянни експозиции – “Бележити учители и ученици на Видинската гимназия“ , в която са представени 34 учители и 92 възпитаници на гимназията с техните достижения и принос в областите на тяхната реализация, и „Из историята на Видинската гимназия“, в която са представени важни моменти от 135-годишната история на училищния живот във фотоси и архивни документи.

В заключителния празничен ден на плащад „Бдинци“ учениците оформиха тематична фигурална композиция. В залата на театър „Вида“ честването завърши с празничен спектакъл, представящ летописа на Видинската гимназия , обогатен със спомени от мемоари и съчетан с художествените истини на творците на българската литература и едни от вечните песни на България в изпълнение на момчета от училището.

Празничните прояви получиха широк отзив и адмирации от цялата видинска общественост.