Училищни униформи

След отправено предложение от Обществения съвет към училището (на основание чл. 269,
ал.1, т. 2 от ЗПУО), и съвместното обсъждане с ръководството и Педагогическия съвет се взе
решение от учебната 2022/2023 година да се въведе задължително ученическо
облекло/униформа.
Униформата е символ за принадлежността към дадена общност, в случая – училището.
Униформата обвързва ученика с неговите задължения като такъв. Носенето на училищна
униформа утвърждава училищната култура и е част от институционалните политики за подкрепа
на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование, насочени към
изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава
спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.
Униформата като символ на училището се утвърждава във вида и елементите, описани в
Правилника за дейността на училището и са приети на Педагогически съвет с Протокол № 7 от
26.05.2022 година, както следва:
– официална униформа: бяла риза и вратовръзка/фишу в цвят бордо
– ежедневна униформа: блуза с къс/дълъг ръкав в бяло/червено/тъмно синьо и/или суитшърт в
тъмносин цвят
Всички елементи на униформите са с лого на училището.
Ученическата униформа е задължителна част от облеклото на учениците от СУ „Цар
Симеон Велики“. В ежедневното си облекло учениците задължително носят един елемент от
ученическата униформа.

Своята заявка на пълния комплект от посочените елементи на задължително ученическо
облекло/униформа може да направите на:

https://www.bonitastyle.com/19491626.html