Училищни мероприятия на средното училище

Учебници за учебната 2023/2024 година

Учебниците за учениците до 8 клас се осигеряват безплатно, а за учениците от 8 до 12 клас може да видите в прикачения файл

Списък учебници за 2023/2024 г.