Цветя за предходния патрон на Гимназията

Цветя за предходния патрон на Гимназията

На 11 май след тържественото откриване на празника на училището по случай 140-годишнината на Видинската гимназия бяха поднесени цветя на паметника на Цар Симеон Велики пред сградата на училището и на паметника на Димитър Благоев до Младежки дом – Видин. Училището носи името на Д. Благоев от 1946 до 1992 година. Заместник-директорът на училището г-жа Светломира Пешева – представи пред учениците от гимназиален етап дейността и заслугите на Димитър Благоев като учител и директор на Видинската гимназия в периода от 1887 до 1890 година. Това е времето, в което Д. Благоев извършва промени в обучителната училищна програма – намаляване на часовете по вероучение и увеличаване на часовете по природо-математическите дисциплини, въвеждане на нови учебни предмети – музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, създаване на ученически комитет и набиране на средства за учередяване на фонд за стипендии на бедни, но ученолюбиви ученици. През този период Д. Благоев развива активна дейност за защита правата на учителите, учередено е първото учителско дружество във Видин и е издаден първият печатан орган  на учителите “Вестник на учителското дружество”. Представен бе и скулптурът на паметника Александър Петров Апостолов – възпитаник на Видинската гимназия и по-късно учител в нея. Паметникът е издигнат през 1976 г. по повод 120-годишнината от рождението на Д. Благоев.