Училищни мероприятия на средното училище

Целият свят празнува!

„Целият свят празнува!“ – бе надсловът на коледния концерт в СУ „Цар Симеон Велики“. 

Водещите разказаха за празничните традиции в различни части на света, които бяха визуализирани чрез ярка и красива коледната презентация. Талантливи деца от всички класове участваха с изпълнение на пиано, китара и цигулка, с танци и песни. 

Госпожа Ирена Гъркова, директор на училищено, награди изявени ученици, спечелили призови места в различни литературни, исторически и математически състезания и конкурси. 

Концертът се превърна в празник на словото и музиката, звука и светлината!