Училищни мероприятия на средното училище

Сребърна 2022

Ученици от екоклуб „Зелени хора“ с ръководител г-жа Б.Ценова взеха участие в

ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“ – гр. Силистра.

След публична защита на два етапа младите еколози спечелиха  ІІІ  място  с прокта „Посяване на бъдещето“.