Литература и театър

Клуб по интереси : “Литература и театър” УЧАСТНИЦИ : 6А, 6Б, 6В, 6Г I.                   ЦЕЛИ: Основна цел на клуба по интереси “Литература и театър в училище“  е да  се организира училищна театрална група, която да създаде един свят, в който децата ще се чувстват като истински актьори, ще могат да опитат различни образи на любимите си герои.  С помощта на театралното изкуство ще се усвоят по-добре и трайно литературните произведения, авторите, героите и техните действия, заложени в програмата.

– На преден план целта на клуба е да подпомогне и обогати учебния процес, да улесни възприемането на учебния материал, залегнал в учебната програма за 6 клас по български език и литература.

-Да представи литературните произведения от учебната програма с помощта на театралното и изобразителното изкуство и така да ги направи атрактивни и интересни за учениците.

-Да даде възможност на всички ученици да изявят талантите си и така да приобщи към учебния процес ученици, които нямат интерес към предмета или изпитват затруднения при усвояване на учебния материал.

 II.  ЗАДАЧИ:

–         подобряване на творческия потенциал на детето;

–         подобряване на наблюдението, паметта, бързото мислене и реакцията;

–         разширяване на знанията по литература и произведенията, заложени в учебния материал;

–         развитие на мисленето;

–         разширяване и обогатяване на комуникативния речник;

–         подобряване на диалогичната и монологичната реч;

–         преодоляване на сценичната треска при публични изяви;

–         възпитание и почит към театралното изкуство;