Училищни мероприятия на средното училище

Пролетен карнавал на приказните герои

В празничния ден на СУ,, Цар Симеон Велики” по традиция в начален етап се провежда пролетен карнавал на приказните герои. Пъстрото шествие от въодушевени, усмихнати и щастливи ученици-приказни герои премина по централната улица на град Видин във весела глъч за радост на учители и родители. След представянето на всеки клас пред училище децата получиха заслужен грамоти и лакомства.