Училищни мероприятия на средното училище

Призови места на 8-мото Регионално състезание по математика, история и цивилизации “Калин Танчев”

Поздравления за Ева Емилова Тошева от 7Б клас, спечелила I място на 8-мото Регионално състезание по математика, история и цивилизации “Калин Танчев”. Достойна представяне и за Румен Руменов Николов от 7В клас, спечелил IV място на същото състезание. Пожелаваме им здраве и успехи в учебния процес!