Проект
"Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект “Подкрепа за успех”

Стартира проектът “Подкрепа за успех”,

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”“ 2014-2020 г.

Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат нужда от допълнително подпомагане по различни предмети.

 

Утвърдени групи в СУ “Цар Симеон Велики” гр.Видин

Тематична област

Дейност

Брой групи

Клас

График

Ръководител

1.

БЕЛ

Допълнително обучение

1

I и II

1-2.клас БЕЛ

Луиза Антова

2.

Математика

Допълнително обучение

1

II

2.клас математика

Илиана Младенова

3.

БЕЛ

Допълнително обучение

1

III и IV

3-4.клас БЕЛ

Ирена Йорданова

4.

Математика

Допълнително обучение

1

III и IV

3-4.клас математика

Нели иванова

5.

Математика

Допълнително обучение

1

V

5. клас математика

Юлия Радева

6.

БЕЛ

Допълнително обучение

1

VII

7. клас БЕЛ

Светла Петкова

7.

Математика

Допълнително обучение

1

VII

7.клас математика

Юлия Нешкова

8.

БЕЛ

Допълнително обучение с цел успешно полагане на ДЗИ

1

XI

11.клас БЕЛ

Валентина Бурдашка