Училищни мероприятия на средното училище

Откриване на новата 2023/2024 учебна година