Училищни мероприятия на средното училище

Мислено пътешествие в Северна Америка

В края на месец март в СУ „ Цар Симеон Велики “ се проведе стрийм урок на тема
„Мислено пътешествие в Северна Америка”. Под ръководството на г-жа Надя
Стоянова – учител по география и икономика и със съдействието на всички учители
преподаващи в 6 клас, учениците разделени в малки групи работеха с огромно желание
като приложиха знанията и уменията си по всички учебни предмети. С голям
ентусиазъм те представиха готовия продукт пред свои съученици под формата на
ролеви игри, презентации, табла, макети, рисунки, изработени от тях маски и
изпълнения на песни.